tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
8.
kunal's nickname. used to describe his greatness. (jk)
no example, just his nickname.
see also kunal
viết bởi Kunal 03 Tháng năm, 2003