tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
It is the tagalog term for mosquito net.
Lets sleep under the kulambo.
viết bởi kulyan 21 Tháng tư, 2009

Words related to Kulambo

bed kama lamok mosquito net