Top Definition
Pat Kuleto (born 1945) is an American designer, restaurant impresario, builder, innkeeper, and winemaker
Internationally renowned designer Pat Kuleto has designed more than 150 restaurants worldwide and has been recognized for his dramatic interiors.
viết bởi Hercolena Oliver 28 Tháng năm, 2010
Pat Kuleto (born 1945) is an American designer, restaurant impresario, builder, innkeeper, and winemaker
From Wikipedia: Kuleto's work does not fit a specific school of design, and is often described as being heavily themed and unique to him.
viết bởi Hercolena Oliver 28 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×