tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Fuckin' amazing ass shit.
Damn, that nigga got some Kulhanek weed.
viết bởi KoreyK 06 Tháng chín, 2009

Words related to Kulhanek

bitchs drink faggot weed ya momma