Top Definition
Japanese (pronounciation) for the colour black.
Naraku's (c) hair is black.
viết bởi Kikyo 08 Tháng mười một, 2003
Photos & Videos
The opposite of kudos. A reprimand, such as spanking, slapping, punching, etc.
I gave that guy a kuros for being such a dick to me the other day. Boy, did he deserve it.
viết bởi Susie Suey 25 Tháng chín, 2007
Opium, heroin, any Opium based drug.
Hey, Takashi, you got some kuro?
viết bởi Cillranchello 19 Tháng mười, 2004
A dutch boy, who does like to watch donkey porn in his free time. Is nicer than he seems though, and has a side job as a giggelo.
WHOAMG! Kuro! Stop fucking that fat lady.
viết bởi Cala 06 Tháng chín, 2004
An asshat and pervert.

Likes to make fun of people's misery and the usage of "Fwap fwap fwap".

Sometimes does both at the same time.
Kuro: I don't like cancer, except when other people have it. Then it's funny plus bald chicks are hot. Fwap fwap fwap.
viết bởi LUEshiman. 05 Tháng chín, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×