tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
The trademarked punch that drives all the girlies crazy.
Gimme some of that Kuta Punch or I am going to die
viết bởi txst mu sig 18 Tháng hai, 2013