tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The word you use in Scrabble when all other words fail.
Kygester is a real word, I swear!!!
viết bởi JCjenny 07 Tháng mười một, 2010