tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Noob. Novice. Rookie
Kyle Kahler is a Rookie.
viết bởi CLane999988877 05 Tháng bảy, 2011