tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A asshole who thinks he is cute when he's not

A nice chill dude
Kyle Kibodeaux is a douche
viết bởi deeina 14 Tháng tám, 2011