Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A asshole who thinks he is cute when he's not

A nice chill dude
Kyle Kibodeaux is a douche
viết bởi deeina 14 Tháng tám, 2011
0 6