tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A replacement for any cuss word.
O Kyong!

Kyong! I stepped in some Kyong!
viết bởi l31ackmagic 10 Tháng chín, 2007