tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Sexy black women with extensive knowledge of hair and cosmetology and loves to smoke that good ;-)
Damn that Kytarri is one fine mama
viết bởi CJ75098 20 Tháng mười hai, 2011