tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A japanese word for a vampire.
Twilight's kyuketsuki are totally gay
viết bởi Truelico 13 Tháng mười, 2011