tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
An epic person who hates stereotypes and people. Loves chocolate, Ponies, and Flash.
Kyukon raged at the noob.
viết bởi Darkest Mercy 05 Tháng mười một, 2011