tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
Lick
Clit
Suck
Dick
57. Just because you L the C doesn't mean we have to S the D.
viết bởi Heitor 09 Tháng một, 2008

Words related to L the C

s the d c d eat out l l my c l on my c s s on my d
 
2.
Lick the Clit as in lick the clitoris.
Girl: Just because you L the C, doesn't mean I have to S the D.
viết bởi JyGrftnDwdy 24 Tháng mười hai, 2007