tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
"Look at", used by Ebay sellers.
viết bởi Anonymous 13 Tháng chín, 2003

Words related to L@@k

ebay