Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
"Look at", used by Ebay sellers.
viết bởi anonymous 13 Tháng chín, 2003
78 9

Words related to L@@k:

ebay