tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
laughing but I will kill your bitch ass
Nigga done fucked up my hustle. LBIWKYBA
viết bởi aelli614 17 Tháng một, 2013