tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
not as good as a relationship, not as bad as LJBF
its Lets Just Be Friends With Benefits
Guy:so you wanna hook up?
Girl:no, youre fkn hot, LJBFWB
viết bởi pat-waldo 09 Tháng mười một, 2008

Words related to LJBFWB

friends with benefits buttsecks fwb hot ljbf