Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:
 
1.
not as good as a relationship, not as bad as LJBF
its Lets Just Be Friends With Benefits
Guy:so you wanna hook up?
Girl:no, youre fkn hot, LJBFWB
viết bởi pat-waldo 09 Tháng mười một, 2008
7 4

Words related to LJBFWB:

friends with benefits buttsecks fwb hot ljbf