tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Let's Kill A Bum.
(Text message): I'm so bored man.. LKAB!!!
viết bởi Klubhead 12 Tháng mười hai, 2011