Top Definition
An acronym meaning "Lick My Butt And Suck On My Balls." an equal substitute for those that dont have balls (i.e. the women folk) is KMAAEMC which stands for " Kiss My Ass And Eat My Carpet."
guy: Tacos Rule.
girl:Boritos are better.
guy: oh LMBASOMB.
girl: KMAAEMC mother fucker!
viết bởi watanuki 10 Tháng bảy, 2011
Lick My Butt And Suck On My Balls
I told him to LMBASOMB, when he punched me.
viết bởi RON RON 23 Tháng một, 2008
Short for like my but and suck on my balls! a lyric from the movie "Team America"
my teacher told larry and i that we had extra homework so we told him to L.M.B.A.S.O.M.B!!!!
viết bởi Mr. Reaper 02 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×