tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
lets meet in real life
banginchik9283: im paris hilton's twin sister
me: LMIRL
viết bởi casey 22 Tháng tư, 2005