tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Lauging My Mother Fucking God Damn Ass Off
Used By even bigger n00bs than "lmmfao"
viết bởi Cordi 04 Tháng bảy, 2005
24 15

Words related to LMMFGDAO

lmao lol mcon omfg omg