tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Lauging My Mother Fucking God Damn Ass Off
Used By even bigger n00bs than "lmmfao"
viết bởi Cordi 04 Tháng bảy, 2005

Words related to LMMFGDAO

lmao lol mcon omfg omg