Top Definition
"Laughing out fucking loud"
"LOFL that guy pissed his pants"
viết bởi Heza 16 Tháng một, 2003
Stands for either "laughing on floor laughing" or "laughing out fucking loud". Is totally awesome and a very versatile term. Cousins with "rmao".
d00d did u c taht episode of Walker? lofl!!!111
viết bởi Gomez Gomez Gomez 10 Tháng mười, 2005
Laughing out fucking loud. est. 2004
Have you heard that new Penis Vs. Vagina song? Lofl shit's awesome
viết bởi Sean Fucking Panic 24 Tháng năm, 2005
A hybrid of lol and rofl.Stands for 'Lol(laughing out loud)-ing on the floor laughing.
Man, I just finished watching 'charlie bit my finger' and I lofl'd
viết bởi Dressxss 14 Tháng sáu, 2009
LOFL stands for "L-O-fucking-L" or "Laugh out fucking loud". Used when LOL just isn't enough.
If someone sends you something realllly funny, and lol just won't do, you would say, "LOFL"
viết bởi Aline Olivie 05 Tháng mười một, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×