tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An abbreviation that stands for "Laugh Out Loud But We Still Do It"
Friend: LOL That was so stupid
You: LOLBWSDI
viết bởi SociaLDiscorD 08 Tháng bảy, 2011