Laugh Out Loud (with Sarcasm)
Really? He must be the smartest one in class! LOLZ
viết bởi SnarkySnake 26 Tháng sáu, 2009
laugh out loud zion style
hahahahaha lolzs! thats halarios!
viết bởi Sage and Renee 10 Tháng sáu, 2008
LOLZ is "Laugh Out Loud (with sarcasm)"
I don't know why I have an umbrella in my hand, lolz
viết bởi zanzabar13 15 Tháng một, 2012
1) laughing then falling asleep
2) laughing so hard that you fall asleep
1) ahhahaha zzzz
2) ahhah lolz
viết bởi crazywierdo 25 Tháng chín, 2011
a lot of people use this form to make fun of people who use lol. This is because LOL is so lammmee. HAHA. lol is so old and lolz is the new way to make fun of them who use it! AND no it's not lols. that is just mad stupid.
friend: did you see that girl pee her pants
friend 2: ohh yesss lolz
viết bởi SEX lexx3 69 02 Tháng mười một, 2010
to laugh out loud zebra style.
i just lolzs!
viết bởi duh bomb 08 Tháng bảy, 2010
Funnier then just plain LOL
Example Guy says:
An example thats funny

Example Guy2 says:
LOLZ
viết bởi Wayne Edwardo 20 Tháng một, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×