tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
laugh till you pee is the definiton of this o so maginifacent word
Dude i see bobo hes twitching
OfUVK jeasus raped me...
LTIP

viết bởi shakalaka 26 Tháng chín, 2006