tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Leave us a drink
Here mate LUSAD on ur tin there chief !
viết bởi Handz Sproggen 18 Tháng ba, 2003