tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The last name of a royal descent. Should be treated like a king if ever ran across.
"My hands tremmbled as King LaMonde walked through the room"
viết bởi chuck beaver 03 Tháng hai, 2010