tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
leg acne
Dude that chick was hot until i started feeling all the lacne on her legs.
viết bởi KylieP:] 30 Tháng bảy, 2008