tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A really shitty school
I go to Ladera Vista
viết bởi hell-reaper 20 Tháng một, 2010