tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Any woman who prevents a man from scoring sexually.
Jessica is such a lady cockblock.
viết bởi adonk 02 Tháng chín, 2012