tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A term of endearment between two female (or feminine-natured) friends.
Hey Lady Pants, how's it goin'?
viết bởi Stripe Tease 07 Tháng một, 2011