tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Slang for female genitalia.
My lovely lady crack. Check it out!
viết bởi b-jangles 07 Tháng một, 2012