Top Definition
(pronounced Lake, often mistaken for 'Lay-key' and 'Like')

1. Laike is a very rarely used, northern European, boys name, mainly used in surnames.

2. 'The' way to spell lake, for example, flaights (for flights), caike (for cake), etc.
Man 1: Haaiii Faaaiiiveee!
Man 2: High Five?
Man1: Yes, but with enthusiasm!
Man 2: Ah yes, that sounds like something which Laike would maike up.
viết bởi LaikeG 01 Tháng một, 2010
the act of liking someone
you see that girl walking by, you laike!
viết bởi dhaval 01 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×