tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The exact same as Legit, but better.
Yeah that concert was pretty Lajitt
viết bởi Stoner Schlong 28 Tháng tám, 2011