tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
The end of a man's penis.
You are such a lajos.
viết bởi pollanot 31 Tháng một, 2011