tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A popular term to describe a cute looking girl.
She looks like Lam Karman ~!
viết bởi KuBabaWay 24 Tháng ba, 2005