tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Hyperactive, highly contagious, exceptionally funny, slightly schizophrenic. AKA Cam-Head, Lamb Chop, Choppy, Chop Chop.
"Say it right Lammie" "Sssssorry"
viết bởi CMac 27 Tháng mười, 2004