tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
a delicious lamb dog treat commonly enjoyed by humans alike
Bob-Yo those lammy munchies are the shit!
Joe- Totally!
viết bởi iheartnkjj 03 Tháng năm, 2009

Words related to Lammy Munchies

dog lamb lammy munchies treats yummy