tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Laugh at my own answer.
Her: You know what's so dumb?!

Him: Your mom?

Him: Lamoa

Her: ... no -_-
viết bởi sweetestangel 06 Tháng bảy, 2011