When a person thinks something / someone is boring, annoying, ugly, ect.
Her shirt is so lampy.
My teacher was being lampy today.
viết bởi Chrizzizzle 08 Tháng mười một, 2006
Those dorky kids in highschool that sit in the back of the classroom near the lamps that play with pokemon cards (and the like) all class.
Kid 1: There's no seats left..

Kid 2: There's one near the lampy!

Kid 1: I can't go over there, he keeps trying to trade me his Charizard!
viết bởi ketchupirwin 16 Tháng tư, 2014
more or less a homosexual male; preferably of asian decent.
Wow did you see that guy get our of the car? You can tell he's a lampy.
viết bởi Anonymous 06 Tháng tư, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×