tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Making someone not fat more fat
Did you see that tiny chick? She needs a lard iv.
viết bởi The Skinny Police 06 Tháng sáu, 2009

Words related to Lard IV

big fat iv lard skinny