tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Tough guy who never forgets who fucked him up - dangerous mother-fucker.
Larden kicked the shit out of the cunt.
viết bởi Handy Man 07 Tháng tư, 2005