tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The Olympic flame.
The Lardeur is very hot and big.
viết bởi mynameisbobiamsupercool! 06 Tháng hai, 2010