tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
It a big, long, pink, dingdong penis.
yo dude i have a larple.
viết bởi oreo12358744 16 Tháng chín, 2013