tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Laughing so hard you pee yourself.
Your joke gave me laughter pants.. where is your bathroom?
viết bởi Toberious Goodumski 17 Tháng chín, 2011