tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
overall the sexiest person that you will EVER meet
I wish i could look like Lauren Fuerth
viết bởi meeeeoooow 25 Tháng tám, 2010