tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To laugh so much one accidentally farts.
That joke was so funny I laurted!
viết bởi bob hope's uncle 05 Tháng chín, 2013