tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The act of laughing your balls off.
I lawlz ballz everytime I see I Love You Man.
viết bởi Rd-I 11 Tháng sáu, 2011