tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
slang term for a person who mows lawns for a living.
that guy is an old lawn dog
viết bởi holymakal 28 Tháng tám, 2010