tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To masterbate or fap. Discreet way of saying you need a pull.
Just gonna go lay a trap guys! Be 20 mins!
viết bởi trap layer 05 Tháng mười, 2012